Länk till artikel på Lärarutbildningsportalen:

Snabbspår för nyanlända lärare presenterades på pressträff i Studenthuset, 2016-02-11