Fotograf: Eva Dalin
Fotograf: Eva Dalin

Länk till pressmeddelande från Skolverket: Stor brist på utbildad personal i förskolan, 2016-04-12

Läs mer

Utbildningar vid Stockholms universitet:

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet för barnskötare

Vidareutbildning av förskollärare, VAL

Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning, ULV