Antal sökande till utbildningar vid institutionen

Totalt har 5 094 anmälningar gjorts till BUVs utbildningar i antagningsomgång hösten 2016, 3 204 av dem är anmälningar till program och 1 890 till kurser.

Det mest sökta förskollärarprogrammet i Sverige

Till Förskollärarprogrammet var det 1 950 sökande, vilket är en minskning med 16% jämfört med förra årets höstantagning. Programmet är ändå det mest sökta anmälningsalternativet bland förskollärarutbildningar i Sverige och det lärarprogram vid Stockholms universitet med totalt flest sökande. De var 552 förstahandssökande till Förskollärarprogrammets 150 platser. Antal förstahandssökande per plats är därmed 3,7.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Det var totalt 216 förstahandssökande till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (alla tre ingångar) vilket har totalt 80 platser tillsammans. Detta ger i genomsnitt 2,7 sökande per plats på programmet.

Stor intresse för nya ingången Idrott & hälsa

545 personer sökte till höstens nya inriktning Idrott & hälsa Intresset inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Till ingången Bild & form är antal anmälningar 440 och till ingång Musik 183. Antalet sökande till inriktningen Bild är oförändrat från tidigare höst, men sökande till ingång Musik har däremot minskat med 30 %.  

För det olika ingångarna var antalet förstahandssökande enligt följande:

  • Ingång Bild och form hade 69 förstahandssökande till 40 platser, vilket ger 1,7 förstahandssökande per plats.
  • Till ingång Musik var antalet förstahandssökande 26 till 20 platser vilket innebär 1,3 förstahandssökande per plats.
  • För nya ingången Idrott och hälsa var antalet förstahandssökande 121 till 20 platser, vilket ger 6,1 förstahandssökande per plats. Det går att jämföra med juristprogrammet som är det mest sökta programmet vid Stockholms universitet som hade 5,7 förstahandssökande per plats hösten 2015.

Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap

Det var 66 sökande till det nya Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap som startar för första gången hösten 2016. Av dessa var 32 förstahandssökande till de 25 platserna vilket ger 1,3 förstahandssökande per plats.

Institutionens mest sökta fristående kurser

Sammanlagt var det 1 890 sökande till institutionens fristående kurser.

Institutionens mest sökta fristående kurs är Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, med 489 sökande. Den var även institutionens mest sökta kurs hösten 2015.

Fortsatt populär är även kursen Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp med 174 sökande varav antal förstahandssökande var 146 st.

Institutionens tredje mest sökta kurs är Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp. Kursen har totalt 142 sökande varav 20 av dem har sökt kursen i första hand.

Trend av minskat antal sökande till universitet och högskolor

Just nu är den nationella trenden ett minskat antal sökande till universitet och högskolor. Nedgången förklarar Universitets- och högskolerådet med demografiska förändringar. Antalet sökande under 25 år har minskat med sex procent jämfört med i fjol.

Färre ungdomar ger lägre söktryck till högskolan (www.uhr.se)

Läs mer

Antagningstatistik via Universitets- och högskolerådet