Nyheter

Säkerhetsläget på universitetet

Information med anledning av den höjda terrorberedskapen nationellt och den ökade polisiära närvaron vid publika platser i Stockholm, däribland Stockholms universitet.

Polisen har förstärkt bevakningen för specifika platser, personer och byggnader. Vid campus Frescati, Stockholms universitet, rör sig många människor dagligen och är därför en av de publika platser där synligheten av poliser kommer att märkas under vardagar.

Sektionen för säkerhet vid universitetet följer utvecklingen och bedömer om ytterligare säkerhetsåtgärder ska vidtas, exempelvis vid större arrangemang, utifrån aktuell information och rekommendationer från polisen, SÄPO och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Universitetets väktare finns som vanligt dygnet runt på campus och har skärpt uppmärksamhet inför saker som sticker ut i den vanliga miljön. Studenter och medarbetare kan meddela avvikande händelser till tjänstgörande vakt: 08-16 42 00 (dygnet runt). Universitetets tipstelefon: 08-16 11 55 (telefon utan nummerpresentatör för anonymitet).

Förändringar i säkerhetsläget kommuniceras på su.se

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook