Sammansättning

Förskollärarprogrammet

Interna ledamöter

 • Anna Palmer. Fotograf: Niklas Björling.
  Anna Palmer. Fotograf: Niklas Björling.
  Anna Palmer, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Programansvarig, ordförande
 • Björn Brunnander, Filosofiska institutionen, kursansvarig institution UVK
 • Christian Eidevald, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig institution
 • Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, kursansvarig institution UVK
 • Elisabeth Lundström, Specialpedagogiska institutionen, kursansvarig institution UVK
 • Ulrika Munch Sundman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig institution VFU
 • Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution UVK

Externa ledamöter

 • Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.
 • Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Interna ledamöter

 • Anna-Lena Ljusberg. Fotograf: Niklas Björling.
  Anna-Lena Ljusberg. Fotograf: Niklas Björling.
  Anna-Lena Ljusberg, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Programansvarig, ordförande
 • Fia Andersson, Specialpedagogiska institutionen, kursansvarig institution UVK
 • Catrine Björck, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), kursansvarig institution
 • Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, kursansvarig institution UVK
 • Mikael Janvid, Filosofiska institutionen, kursansvarig institution UVK
 • Richard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig institution
 • Ylva Ståhle, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), kursansvarig institution UVK
 • Ulrika Munch Sundman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), kursansvarig institution VFU
 • Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet, kursansvarig institution UVK

Externa ledamöter

 • Kommunförbundet Stockholms län (KSL) erbjuds att delta med en representant.
 • Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuds att delta med två representanter.

Läs mer

Lärarutbildningens organisation presenterad på Lärarutbildningsportalen

Så ska lärarutbildningens kvalitet stärkas

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem