Anna Gradin Franzén. Photo: Niklas Björling.
Anna Gradin Franzén. Photo: Niklas Björling.

Ansvarig: Anna Gradin Franzén

Vändpunkter och narrativ identitet: Identitetsarbete och förändringsberättelser hos unga män i fängelse.

Stories of change and narrative selves: Identity work and young inmates’ turning point stories.

Finansiering: Forte

Pressmeddelande från Forte: 272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

47 miljoner i forskningsanslag från Forte till Stockholms universitet