Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos
Helena Pedersen
Helena Pedersen

Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap är en utbildning för dig som vill lära lära dig mer om barns och ungas villkor i samhället och kulturen, samt om barns och ungas rättigheter och möjligheter till inflytande i frågor som rör deras egna liv, framtid, och samhället i stort. Du får även lära dig hur synen på barndom skiftar över tid och rum.

- Programmet lyfter fram sociala rättvisefrågor ur barn- och ungdomsperspektiv, framhåller programansvarig Helena Pedersen.

Profilering

Du får en tvärvetenskaplig utbildning grundad i senaste forskning, med möjligheter till egen profilering genom valbara kurser om 30 hp och val av uppsatsämne i examensarbetet 30 hp. Exempel på profileringar är:

- Inriktningen mot fritidspedagogik gör mig särskilt glad då det nationellt finns få kurser inriktade mot fritidspedagogik på avancerad nivå, konstaterar studierektor Anna-Lena Ljusberg.

Studera utomlands

Den valbara kursen Fältarbete 15 hp och Examensarbetet 30 hp är möjliga att förlägga utomlands. Genom att göra en del av programmet utomlands kan du meritera dig för arbete med barn- och ungdomsfrågor i en internationell miljö, t.ex. inom ideell sektor.

Fältarbetet innebär även en möjlighet att praktisera dina kunskaper och skapa ett kontaktnätverk inom det område du önskar arbeta.

Möjlighet att studera utomlands
Möjlighet att studera utomlands

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap.

Med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap kan du arbeta med exempelvis handläggnings- eller utredningsarbete med frågor som rör barn och unga samt barnkonventionen på myndigheter eller organisationer både nationellt och internationellt. Du är även behörig att söka till forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Kurser som ingår i programmet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Anmälan och behörighet

Programmet ges på helfart med start höstterminer. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, eller i annat huvudområde med anknytning till barn och ungdom, samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.

Mer information

Program Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap