Lejonkulan interiör

  

Den 25 mars öppnas den nyrenoverade Lejonkulan* i gamla Kafé Katz lokaler i Frescati Hage. Hit är samtliga studenter välkomna för studier eller för att värma och äta medhavd mat.  

Lejonkulan exteriör
 

Lokalen ligger i Psykologiska institutionens huvudbyggnad i dess högra flygel med entré direkt från markplan. 

Adressen är Frescati Hagväg 8D. Öppettider vardagar klockan 8.00-20.00.

I lokalerna finnas totalt ett femtiotal sittplatser samt ett pentry med nio mikrovågsugnar och ett kylskåp. Lokalerna är utrustade med trådlöst nätverk.

Så snart vädret tillåter och tjälen släpper kommer entrén att tillgänglighetsanpassas genom att marken utanför entrén höjs upp till nuvarande trappsteg samt att dörren förses med en automatisk dörröppnare som regleras via en armbågskontakt.

*Lokalen är uppkallad efter konstverket Det vegetariska lejonet av Johan Svensson som finns i entréhallen vid Psykologiska institutionen.