VFU-student i skolmiljö

Från och med den 15 juni upphörde Folkhälsomyndighetens rekommendation om digital undervisning på univeristet och högskolor att gälla. Det innebär att VFU-kurserna inom lärarprogrammen fortgår som vanligt under höstterminen 2020. VFU-kurserna på Barn– och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Läs mer om genomförande av VFU under höstterminen 2020 på lärarutbildningsportalen.

För dig som ska ta igen VFU-kurs från vårterminen, alternativt läsa dubbla VFU kurser under höstterminen, kommer information om just din/dina VFU-kurser ges i anslutning till kursstart (senast en månad före VFU-kursstart).

Om du har frågor om VFU-kurser som ges vid institutionen mejla till

E-post: vfu@buv.su.se