I studien analyserades 16 asylbeslut där ensamkommande barn åberopat förföljelse på grund av sexualitet. Det är samtliga sexualitetsärenden i beslut rörande gruppen ensamkommande barn under 2011 (av totalt 2 321). Vid beslutsdatumet var barnen i studien i genomsnitt 16,5 år gamla och den genomsnittliga handläggningstiden var omkring 5 månader. Studien visar att handläggarna förväntar sig att barnen, trots deras unga ålder, redan ska ha haft en stabil kärleksrelation, som dessutom helst bör ha varat under en längre tid.

Läs hela artikeln  www.su.se/forskning/profilområden/transnationalitet-migration/höga-krav-på-unga-ensamkommande-hbt-personer-som-söker-asyl-1.392131

Läs med om Daniel Hedlund och hans forskning

Läs mer om Thomas Wimark och hans forskning