Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati hagväg 24

Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet. Bedömargruppen konstaterar bland annat att utbildningarna har en tydlig progression och att studenterna möter varierade former av undervisning och examination. Utbildningarna uppnår en god balans mellan didaktisk och ämnesdidaktisk kunskap, och forskningsanknytningen i kurserna är tydlig.

Läs hela kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna från UKÄ.