Klara Dolk. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
Klara Dolk. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag och forskarskolor i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Klara Dolk, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får projektbidrag för Förskolans möte med "tiggare". Social utsatthet som en etisk och pedagogisk fråga.

Totalt inkom 281 ansökningar, varav 255 ansökningar gällde projektbidrag och 26 forskarskolor. 37 ansökningar inom projektbidrag har sedan beviljats bidrag och 9 inom forskarskolor.

Stockholms universitet ligger främst bland medelsförvaltarna både beträffande projektbidrag (6 st) och forskarskolor (3 st). Även det beviljade totala beloppet är det högsta.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.

Se mer information om Klara Dolk och hennes forkning här.