Vem är Åsa Bartholdsson?

Jag är universitetslektor och nyanställd på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som docent. Jag har jobbat på Högskolan Dalarna i nitton år och är ny här, men tog min forskarutbildning på Stockholms universitet vid socialantropologiska institutionen.

Vad handlar masterprogrammet i förskoledidaktik om?

Programmet är initialt forskarförberedande, men det finns möjligheter att också ta en magisterexamen efter ett år. Det fyller ett glapp mellan grund- och forskarutbildningen och möjligheten att gå vidare har efterfrågades av studenter. Utbildningen är viktig för kompetenshöjningen i professionen och för rekrytering till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens utbildningar. Programmet kommer även vara Internet-baserat, vilket underlättar för studenter som har familj, arbete eller vill studera på distans av annat skäl, kanske till och med är från någon annanstans i Norden.

Fritids. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet

Fritids. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet

Vad har du forskat om?

Yngre barn har funnits i min forskning hela tiden, men min anställning här har gett mig ett tydligare fokus på förskolan nu. Utifrån makt- och normalitetsperspektiv och ett intresse för meningsskapande har min forskning kommit att handla mycket om hur barn i samhällets socialiserande institutioner formas som institutionspersoner, och hur det som beskrivs som en terapeutisk kultur fått genomslag inom utbildningsområdet. Just nu har jag ett jättespännande litet forskningsprojekt där jag intervjuar femåriga flickor i förskolan om deras föreställningar om att vara stark. Det är ett delprojekt i en större studie där det även ingår intervjuer med vuxna tränings- och tävlingsaktiva kvinnor inom styrkeidrotter. Fram till januari 2018 är vi i insamlingsstadiet. Arbetet ska vara färdigt om ett år och det finansieras av Centrum för idrottsforskning.

Vad undervisar du i?

Förutom programansvarig för det nya masterprogrammet, handleder jag i självständigt arbete och undervisar just nu i termin 4 och 7 i förskoleprogrammet.

Finns det något dina kollegor eller studenter inte vet om dig?

En del kollegor vet det nog, men jag tävlar i styrkelyft. Jag tog SM-guld i klassiskt styrkelyft i Master 2, -84 kg. Jag tränar också lite crossfit som jag tycker är roligt, jobbigt, lekfullt och bra för hela kroppen. Detta intresse är också det som lett mig in i forskningsprojektet om styrka som jag nämnt tidigare.

 

Läs mer om Masterprogrammet i förskoledidaktik

Kontakt programansvarig: Åsa Bartholdsson