Idag är skillnaderna mellan landets förskolor oacceptabelt stora. Vissa håller en mycket hög kvalitet, medan andra uppvisar omfattande brister.

I debattinlägget i Sydsvenska dagbladet uppmanar åtta förskoleforskare utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att ta initiativ till nya samtal och åtgärder för att vända den negativa trend som förskolorna i Sverige, barnens första skola, är inne i.

Läs hela inlägget på Sydsvenska dagbladets hemsida

Forskola_Barn målar med färg. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet