Den 13 juni presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) arbetet med en förnyad läroplan för förskolan. Den nya läroplanen planeras träda i kraft höstterminen 2019.

Läs pressmeddelande på regeringens webb: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/gustav-fridolin-presenterar-arbetet-med-en-fornyad-laroplan-for-forskolan/