Eva Kane, universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet medverkar i ny bok -  Researching Play from a Playwork Perspective.