Mingel under äppelträden
Mingel under äppelträden
 

Kvällen erbjöd flera olika aktiviteter i form av föredrag och workshops med forskare och doktorander vid institutionen. Aktuella ämnen och färsk forskning som på olika sätt berör barn och unga i förskola, fritidshem och i samhället i stort lyftes och diskuterades.

Mellan aktiviteterna bjöd institutionen på smörgås och kaffe under äppelträdens blommor.

Programmet bestod av parallella aktiviteter där alumnerna hade möjlighet att välja mellan sex olika aktiviteter.

Den bångstyriga forskaren – Att berätta andra berättelser om utbildning

Docent Tomas Saar

Klockan 16:15 i sal BUV103, Frescati Hagväg 20A

Tomas Saar
Tomas Saar

 

Institutionaliserad fritid – olika perspektiv på barns uppväxtvillkor

Universitetslektor Anna-Lena Ljusberg

Klockan 16.15 i sal BUV121, Frescati Hagväg 24

Anna-Lena Ljusberg
Anna-Lena Ljusberg

 

Kraften – en film som riktar blicken mot små pojkars krigslekar

Ebba Theorell

Klockan 17.15 i sal BUV121, Frescati Hagväg 24

Ebba Theorell
Ebba Theorell

 

Plattan i mattan – Forskning om lärplattor i förskolan

Universitetslektor Susanne Kjällander

Klockan 17:15 i sal BUV103, Frescati Hagväg 20A

Susanne Kjällander
Susanne Kjällander

 

Mobbning och andra kränkningar mellan barn i skolan: Föräldrars perspektiv och berättelser

Doktorand Magnus Loftsson

Klockan 18.15 i sal BUV103, Frescati Hagväg 20A

Magnus Loftsson
Magnus Loftsson

 

Lärande för hållbar utveckling i förskolan, fritidshem och skola – Barns delaktighet och inflytande i arbetet med att vrida vardagen mot en mer hållbar livsstil

Docent Ingrid Engdahl

Klockan 18.15 i BUV121, Frescati Hagväg 24

Ingrid Engdahl
Ingrid Engdahl

 

Tack till alla er som kom!

Hoppas att vi ses snart igen!

Fler bilder från evenemanget finns på BUV:s facebooksida

Alumngrupp BUV

Vi vill gärna hålla kontakt med våra alumner!

För att bli alumn vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) behöver du ha läst minst 60 hp vid BUV. *

* Inklusive tidigare organisationer som haft hand om förskoledidaktik, fritidshemspedagogik eller barn- och ungdomsvetenskap, ex tidigare institutionsbildningar vid Stockholms universitet eller Lärarhögskolan i Stockholm/föregångare.

Gå med i alumngrupp BUV