Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen fanns representerade av flera forskare, som höll intressanta presentationer och bidrog till ett mycket lyckat och inspirerande evenemang där värdefulla erfarenheter utbyttes. Totalt deltog cirka 600 personer från omkring 40 länder vid konferensen, som grundar sig på samverkan mellan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och anti-mobbningsorganisationen Friends.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens prefekt, Ann-Christin Cederborg. Foto: Andreas Häggström, Friends
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens prefekt, Ann-Christin Cederborg. Foto: Andreas Häggström, Friends

 

Utbildningsminister Gustaf Fridolin. Foto: Andreas Häggström, Friends
Utbildningsminister Gustaf Fridolin. Foto: Andreas Häggström, Friends

 

Gruppbild från forumet. Foto: Andreas Häggström, Friends
Gruppbild från forumet. Foto: Andreas Häggström, Friends

 

Inbjudna gäster och deltagare vid invigningen. Foto: Andreas Häggström, Friends
Inbjudna gäster och deltagare vid invigningen. Foto: Andreas Häggström, Friends

 

Forumet lockade många besökare från hela världen. Foto: Andreas Häggström, Friends
Forumet lockade många besökare från hela världen. Foto: Andreas Häggström, Friends

 

Mari Kronlund, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Foto: Ann-Christin Cederborg
Mari Kronlund, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Foto: Ann-Christin Cederborg

 

Kim Ringmar Sylwander, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Foto: Ann-Christin Cederborg
Kim Ringmar Sylwander, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Foto: Ann-Christin Cederborg

 

Magnus Loftsson, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Foto: Ann-Christin Cederborg
Magnus Loftsson, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Foto: Ann-Christin Cederborg

 

Forumets samarbetspartners. Foto: Ann-Christin Cederborg
Forumets samarbetspartners. Foto: Ann-Christin Cederborg

 

Läs mer om World Anti-Bullying Forum 2017 på konferensens hemsida:

http://www.wabf2017.com/