Artikel på Lärarutbildningsportalen, Stockholms universitet