Nyheter

20 miljoner till utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag om totalt 20 miljoner kronor.

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Följande forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag:

  • Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, för projektet ”Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång”.
  • Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, för projektet ”Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner”.
  • Ali Osman, Institutionen för pedagogik och didaktik, för projektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning”.

Av de 279 ansökningar som kom in har 25 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 9 procent.


Se samtliga beviljade bidrag på vr.se

Text: Gunilla Nordin, Lärarutbildningsportalen

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook