"Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola", Skolverket finns tillgänglig här via Omvärldsbloggen - Skolans digitalisering, Skolverket:

Forskning och erfarenheter kring programmering i skolan, 2016-06-10, Omvärldsbloggen - Skolans digitalisering - Skolverket

Läs mer

Forskningsprojekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Susanne Kjällander

fil dr

 

Petra Petersen

fil lic

 

Anna Åkerfeldt

fil dr