Reserver till populära utbildningar

Det mest sökta programmet är Juristprogrammet vars antal reserver minskat med 3,6 procent.  
Antalet reserver till Psykologprogrammet har ökat med 3,7 procent och till Socionomprogrammet med 6,3 procent.
De mest populära kurserna är Praktisk projektledning och Företagsekonomi 1, kurspaket.

Fortsatt ökat intresse för lärarutbildningarna

För lärarutbildningarna har antalet reserver ökat med 54 procent jämfört med vårterminen 2015. Flest reserver har, precis som inför förra vårterminen, Förskollärarprogrammet. Antalet reserver där har nu ökat med 39 procent.

Sen anmälan

På måndag förmiddag, den 14 december, öppnar sen anmälan till ett antal utbildningar där det fortfarande finns platser kvar. Du kan läsa mer om sen anmälan här. Anmälan gör du via antagning.se.

Artikel: Ökning av antalet antagna till Stockholms universitet, Studentavdelningen 2015-12-09