Lediga anställningar

Lediga anställningar

Här nedan finner du lediga anställningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, utifall aktuella sådana finns.

Fler lediga tjänster återfinns där Stockholms universitet utlyser samtliga lediga tjänster:

Stockholms universitets lediga anställningar: www.su.se/ledigaanstallningar

Mall för forskningsplan – ansökan, doktorandtjänst vid BUV (126 Kb)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  • Ledig tjänst: Adjunkt med inriktning mot arbete i fritidshem (tidsbegränsad anställning) 2021-06-21 Arbetsuppgifterna består av seminarieundervisning, utomhuspedagogik/läger samt VFU-besök (trepartssamtal) hos studenter på fritidshem och läsning av VFU portföljer i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. I anställningen ingår även administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser såsom examinationsläsning, möten med mera.
  • Ledig tjänst: Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap 2021-06-07 Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning och undervisning inom ämnet på grund- och avancerad nivå. Tjänsten har en orientering mot kurser inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem samt undervisning i kursen Sociala relationer i skolan. Tjänsten innebär att vara del av utvecklingen av grundlärarprogrammet. Läs mer i annonsen >

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook