Lediga anställningar

VFU-administratör

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-10-28. Ref.nr SU FV-3347-18

 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom fyra ämnen: barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik och fritidspedagogik. Vi ger drygt 25 fristående kurser, två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram och ett antal kurser inom andra lärarutbildningar.

Institutionens forskarutbildningsämnen är barn- och ungdomsvetenskap samt förskoledidaktik. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare. Inom den tekniska och administrativa avdelningen arbetar 23 personer med personal-, ekonomi-, teknik- och lokalfrågor samt kursadministration.

Arbetsuppgifter
Anställningen som VFU-administratör (administratör för verksamhetsförlagd utbildning) innebär ett nära samarbete och administrativt stöd till institutionens VFU-studierektor i en mängd frågor. Du ansvarar bland annat för att besvara frågor från studenter angående VFU, genomför fördelning av Tre-partssamtal och administrerar handledarutbildningen på förskollärarprogrammet. Vidare ansvarar du för att samla och administrera all information angående VFU inom institutionen samt administrerar och deltar på möten angående VFU. Arbetet innebär att föra dialog med olika aktörer som är involverade i lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning både inom institutionen, inom SU och även gentemot institutionens VFU-skolor.

Anställningen som VFU-administratör innefattar även sedvanliga utbildningsadministrativa arbetsuppgifter så som; registrering av studenter, förbereda betygsrapportering, tentamenshantering, schemabokning, arkivering och uppdatering av webbsidor. Daglig kontakt med våra studenter via e-post samt telefon och besök under studentexpeditionens mottagningstider samt viss studievägledning.

Det administrativa arbetet på institutionen täcker ett stort område vilket innebär att andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Det dagliga arbetet drivs i nära samarbete med andra administratörer och studievägledare i en dynamisk miljö. Periodvis förekommer hög arbetsbelastning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen. Krav är arbetslivserfarenhet från administration i en liknande roll vid universitet eller högskola. Meriterande är erfarenhet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna samt kunskaper Ladok3, NyA, Mondo och Survey&Report. 

Du ska ha en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, vara drivande och arbeta självständigt genom att ta ansvar och egna initiativ. Anställningen ställer krav på flexibilitet, stresstålighet, god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du ska vara beredd att arbeta med en mängd varierande arbetsuppgifter samt lösa såväl små som stora uppgifter på ett effektivt och metodiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av administrativ chef, Gabriella Wingård, tfn 08-1207 6240, gabriella.wingard@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-10-28

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook