Ref.nr SU FV-4589-19

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-10.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, fritidshem, förskola, barnkultur och fritidspedagogik.

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation historiskt och i nutid. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan, fritidshemmet och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Fokus riktas särskilt mot barns- och ungas perspektiv sätt att förhandla och agera.

Arbetsuppgifter
Projektgruppen för forskningsprojektet ”Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet och lek” söker en forskningsassistent. Projektet undersöker förtätningens konsekvenser för barnfamiljer och för barns vardagsmobilitet och lek. Arbetet innebär litteratursammanställning av material på engelska och svenska, medverka i projektmöten och skriva en kunskapsöversikt på svenska.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, kulturgeografi, samhällsplanering eller annat samhällsvetenskapligt eller tvärvetenskapligt ämne. Du är välorganiserad i ditt arbete och fungerar bra i samarbete med andra. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dessa självständigt. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av litteratursammanställningar/forskningsöversikter eller motsvarande, genomförda inom ramen för självständiga arbeten/uppsatser. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Kunskap om barns mobilitet och lek, barndomsgeografi samt kvalitativ metod är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser deltid motsvarande 50% och är tidsbegränsad till 6 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av prefekten, professor Mats Börjesson, tfn 08-1207 6218, mats.borjesson@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-01-10