Frescati Hagväg 24, Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutitonen

I menyn till vänster/Undermenyn hittar du alla funktioner på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Både kontaktuppgifter till ansvarig prefekt, avdelningsföreståndare, doktorandråd och administrationen m.fl.

Om du har allmänna frågor om våra utbildningar m.m. är du välkommen att kontakta studentexpeditionen via e-post: studentexpedition@buv.su.se.

Vid mer specifika frågor om kurser och registrering, betygsrapportering m.m. vänligen kontakta respektive kursadministratör. Du hittar även mer information om kurser och program samt kontakpersoner via kurshemsidor.

Lärarutbildningars organisation

För att se hela Lärarutbildningarnas organisation följ länken till Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.