Studierektor för VFU-frågor samordnar arbetet kring verksamhetsförlagd utbildning vid institutionen.

VFU-information för handledare

VFU-information för studenter

Mer information om organisationen för samverkan mellan kommunerna och Stockholms universitet finns på Lärarutbildningsportalen: www.su.se/vfu.

Studierektor för VFU-frågor

Ulrika Munck Sundman

Kontakt VFU-frågor, e-post:vfu@buv.su.se

E-post: ulrika.munck.sundman@buv.su.se

Telefon: 08-120 762 67