Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

 

Studierektor för Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, fristående kurser och Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap:

David Cardell

Telefon: 08- 120 762 16

E-post: david.cardell@buv.su.se

 • Fristående kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och Lärarprogrammet inriktning fritidspedagogik
 • Fristående kurser i fritidshemspedagogik samt uppdragsutbildning inom ämnet.
 • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
 • Kursen: Sociala relationer i skolan (flera kurskoder, inom ramen för UVK)
David Cardell. Foto: Niklas Björling

 

Administrativ studierektor för Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem:

Anneli Hippinen Ahlgren

Telefon: 08-120 765 21

E-post: anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se

Anneli Hippinen Ahlgren. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

 

Studierektor för VFU-frågor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem:
Ulrika Munck Sundman

Telefon: 08-120 762 67

E-post: vfu@buv.su.se

 

Administrativ studierektor för fristående kurser och Masterprogram i ämnet barn- och ungdomsvetenskap:

Annika Flick

Telefon: 08-120 765 28

E-post: annika.flick@buv.su.se

 • Fristående kurser i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt uppdragsutbildning.
 • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
 • Kursen: Sociala relationer i skolan, grundlärare F-3
Annika_Flick_stående_fotograf_Niklas_Björling

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

 

Studierektor för Förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik:

Johanna Unga

Telefon: 08-120 765 62

E-post: johanna.unga@buv.su.se

 • Förskollärarprogrammet
 • Förskollärarprogrammet inom ULV
 • Förskollärarprogrammet för barnskötare
 • Fristående kurser i förskoledidaktik
 • Utbildningsplanering

 

Johanna Unga. Foto: Jens Lasthein.

 

Studierektor för Förskollärarutbildning och Masterprogram i förskoledidaktik:

Anna Åhlund

Telefon: 08-120 762 08

E-post: anna.ahlund@buv.su.se

 • Masterprogram i förskoledidaktik
 • Personalärenden
 • Kurs- och
  utbildningsplanering
Anna_Åhlund

 

Studierektor för Förskollärarutbildning:

Mie Josefson

Telefon: 08-120 765 79

E-post: mie.josefson@buv.su.se

 • Personalärenden
 • Kurs- och
  utbildningsplanering

 

Mie Josefson, fotograf_Ernst_Henry_Photography.jpg

 

Studierektor för VFU-frågor inom förskollärarutbildning:
Ulrika Munck Sundman

Telefon: 08-120 762 67

E-post: vfu@buv.su.se

Mindre_160224_namnlo¦êst_Buv2_2495_Ulrika_Munck_Sundman_stående_fototgraf_Niklas_Björling_1350x2025.

 

Centrum för barnkulturforskning (CBK)

 

Administrativ studierektor:
Moa Wester

Telefon: 08-16 36 87

E-post: moa.wester@barnkultur.su.se

 
Moa Wester Fotograf Niklas Björling

 

 

Forskarutbildning

 

Studierektor för forskarutbildning inom
barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik:

Anna Westberg Broström

Telefon: 08-120 763 28

E-post: anna.westberg-brostrom@buv.su.se

Anna Westberg Broström