Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och kurser i fritidspedagogik:
Eva Kane

  • Programansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och Lärarprogrammet - fritidspedagogik
  • Fristående kurser i fritidspedagogik på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildning inom ämnet.
 

 

Studierektor för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap samt fristående kurser i ämnet:

Björn Sjöblom

  • Fristående kurser i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt uppdragsutbildning.
  • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
  • Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter
 

 

Administrativ studierektor för Grundlärarprogrammet:

Anneli Hippinen Ahlgren

Telefon: 08-120 765 21

E-post: anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se

Anneli Hippinen Ahlgren. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

 

Studierektor för VFU-frågor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem:
Ulrika Munck Sundman

Telefon: 08-120 762 67

E-post: ulrika.munck.sundman@buv.su.se

 

Studierektor för Masterprogrammet i Förskoledidaktik

Åsa Bartholdsson

Telefon: 08-120 760 43

E-post: asa.bartholdsson@buv.su.se

Åsa Bartholdsson. Fotograf: Niklas Björling

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Studierektor för personalfrågor:


Helena Bergström

Telefon: 08-120 765 05

E-post: helena.bergstrom@buv.su.se

 

 

 

 

Ida  Bertell

Telefon: 08-120 762 84

E-post: ida.bertell@buv.su.se

 
Mindre_151001_BUV_1658_helena_bergström_stående_fotograf_niklas_björling_1300x1950.jpg
ida_bertell_stående_fotograf_niklas_björling.jpg

 

Studierektor för Förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik:

Johanna Unga

Telefon: 08-120 765 62

E-post: johanna.unga@buv.su.se

 
Mindre_151001_BUV_0414_johanna_unga_stående_fotograf_niklas_björling_1300x1950.jpg

 

Studierektor för VFU-frågor inom förskollärarutbildning:
Ulrika Munck Sundman

Telefon: 08-120 762 67

E-post: ulrika.munck.sundman@buv.su.se

 
 
Mindre_160224_namnlo¦êst_Buv2_2495_Ulrika_Munck_Sundman_stående_fototgraf_Niklas_Björling_1350x2025.

 

 

Centrum för barnkulturforskning (CBK)

 

Administrativ studierektor:
Moa Wester

Telefon: 08-16 36 87

E-post: moa.wester@barnkultur.su.se

Kontakt: cbk@barnkultur.su.se

 
Moa Wester Fotograf Niklas Björling

 

 

Forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik:
Kari Trost

Telefon: 08-120 762 17

E-post: kari.trost@buv.su.se