Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Studierektor för fristående kurser och Masterprogram i ämnet barn- och ungdomsvetenskap:

David Cardell

Telefon: 08- 120 762 16

E-post: david.cardell@buv.su.se

 • Fristående kurser i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt uppdragsutbildning.
 • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
 • Kursen: Sociala relationer i skolan, grundlärare F-3
David Cardell. Foto: Niklas Björling

 

Administrativ studierektor för fristående kurser och Masterprogram i ämnet barn- och ungdomsvetenskap:

Annika Flick

Telefon: 08-120 765 28

E-post: annika.flick@buv.su.se

 • Fristående kurser i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt uppdragsutbildning.
 • Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap
 • Kursen: Sociala relationer i skolan, grundlärare F-3
Annika_Flick_stående_fotograf_Niklas_Björling

 

Studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och kurser i fritidshemspedagogik:

Linnéa Holmberg

Telefon: 08-16 62 25

E-post: linnea.holmberg@buv.su.se

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och Lärarprogrammet inriktning fritidspedagogik
 • Fristående kurser i fritidshemspedagogik på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildning inom ämnet.
Linnéa Holmberg
 

 

Administrativ studierektor för Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem:

Anneli Hippinen Ahlgren

Telefon: 08-120 765 21

E-post: anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se

Anneli Hippinen Ahlgren. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

 

Studierektor för VFU-frågor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem:
Ulrika Munck Sundman

Telefon: 08-120 762 67

E-post: vfu@buv.su.se

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Studierektor för Förskollärarutbildning, Masterprogram och kurser i förskoledidaktik:

Ida Bertell

Telefon: 08-120 762 84

E-post: StudierektorFUFF@buv.su.se

 • Förskollärarprogrammet
 • Förskollärarprogrammet inom ULV
 • Förskollärarprogrammet för barnskötare
 • Fristående kurser i förskoledidaktik
 • Masterprogram i förskoledidaktik

 

ida_bertell_stående_fotograf_niklas_björling.jpg

 

Studierektor för VFU-frågor inom förskollärarutbildning:
Ulrika Munck Sundman

Telefon: 08-120 762 67

E-post: vfu@buv.su.se

Mindre_160224_namnlo¦êst_Buv2_2495_Ulrika_Munck_Sundman_stående_fototgraf_Niklas_Björling_1350x2025.

 

Studierektor inom Förskollärarutbildning och Masterprogram i förskoledidaktik:
Helena Bergström

Telefon: 08-120 765 05

E-post: helena.bergstrom@buv.su.se

 • personalärenden
 • utbildningsplanering
Mindre_151001_BUV_1658_helena_bergström_stående_fotograf_niklas_björling_1300x1950.jpg

 

Studierektor inom Förskollärarutbildning och Masterprogram i förskoledidaktik

Katarina Lindén

Telefon: 08-120 762 28

E-post:katarina.linden@buv.su.se

 • timanställningar
 • avtal
 • tillgodoräknanden
 • dispenser självständigt arbete
 • kursplaner

 

 

Katarina Lindén. Foto: Niklas Björling

 

 

Centrum för barnkulturforskning (CBK)

Administrativ studierektor:
Moa Wester

Telefon: 08-16 36 87

E-post: moa.wester@barnkultur.su.se

 
Moa Wester Fotograf Niklas Björling

 

Forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildning inom
barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik:

Kari Trost

Telefon 08-120 762 17

E-post: kari.trost@buv.su.se