Adminitsratörer på studentexpeditionen vid BUV

Du hittar oss på Svante Arrhenius väg 21 A, plan 1, rum 102

Öppettider

Studentexpeditionen är stängd på grund av rådande omständigheter med coronaviruset och att Stockholms universitet nu helt har gått över till distansundervising tills vidare.

Läs mer om information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

Mejla till studentexpeditionen

Har du studieadministrativa frågor är du välkommen att mejla till studentexpeditionens e-postlåda, som bevakas dagligen: e-post: studentexpedition@buv.su.se

Vid mer specifika frågor som rör din kurs eller program till exempel registrering, studieuppehåll, åtkomst till Athena, vänligen kontakta respektive kursadministratör (se lista nedan).

Telefontider

Du kan nå kursadministratörerna via telefon på ordinare telefontider, se nedan.

Kontakta den kursadministratör som har hand om din utbildning (se respektive administratörs telefonnummer nedan).

  Telefontid
Måndag 13:30-14:30
Tisdag 13:30-14:30
Torsdag 13:30-14:30

 

Kurshemsidor

På kurshemsidan hittar du även mer information om din kurs som schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista och kontaktpersoner.
Kurshemsidor vid BUV

För kurser som startar hösten 2020 kommer du att hitta motsvarande information om kursen i Stockholms universitets digitala kurskatalog.

______________________________________________________________________

Kursadministratörer vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institution

 

Brian Davies 

E-post: brian.davies@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6292

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet,
  termin 1 & 4

 • Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, termin 2

Brian Davies
Brian Davies
 

 

 

Felicia Flodin

E-post: felicia.flodin@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6567

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, termin 1
 • Förskollärarprogrammet termin 5
 • Kurser i Sociala relationer i skola/förskola inom lärarutbildningarna (UVK)
 • Lärarutbildning, allmänt utbildningsområde AUO2 och generell AUO
 • Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (programadministratör)
Felicia Flodin. Foto: Niklas Björling.jpg
Felicia Flodin. 

 

 

 

Malin Håkansson

E-post: malin.hakansson@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6246

Administrerar:

 • Engelskspråkiga kurser
 • Internationell koordinator
Malin Håkansson. Foto: Björn Dalin.
Malin Håkansson. 

 

 

Mikey Cortes Chavez

E-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se
Tfn: 08- 120 764 06

Administrerar:

 • Masterprogrammet i förskoledidaktik (programadministratör)
 • Förskollärarprogrammet termin 7
 • Självständigt arbete inom Förskollärarprogrammet och Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning

 

 

Maria Lund

E-post: maria.lund@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6252

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet termin 2 och 3
 • Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp
 • Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp
 • VFU-administratör
Maria Lund. Foto: Niklas Björling
Maria Lund. 

 

 

David Lundberg

E-post: david.lundberg@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6250

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet, termin 6 (programadministratör)
 • Programadministratör för äldre lärarprogram (antagna HT2001-VT2011) med inriktning mot förskolan.
David Lundberg. Foto: Niklas Björling.
David Lundberg. 

 

 

Emma Lindstedt

E-post: emma.lindstedt@buv.su.se
Tfn: 08-120 767 58

Administrerar:

 • Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem termin 1. (programadministratör)
 • Programadministratör för äldre lärarprogram (antagna HT2001-VT2011) med inriktning mot fritidshem.
 • Förskollärarprogrammet för barnskötare (programadministratör)
 • Magisterprogram och fristående kurser i barnkultur på grund- och avancerad nivå.
Emma Lindstedt. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
Emma Lindstedt

 

 

Emma Lundhag

E-post:emma.lundhag@buv.su.se
Tfn: 08-12 07 62 53

Administrerar:

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 2, 3, 5 & 6
 • Självständigt arbete inom barn- och ungdomsvetenskap
 

 

 

Norah Shagir

E-post: norah.shagir@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6499

Administrerar:

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 4.
Norah Shagir. Foto: Niklas Björling
Norah Shagir.

 

 

Malin Vestin

E-post: malin.vestin@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6286

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning, termin 3 och 4
 • Fristående kurser samt lärarprogramkurser inom barn- och ungdomsvetenskap
 • Fristående kurser inom fritidspedagogik
Malin Vestin
Malin Vestin

 

 

Forskarutbildning

   

My Bodell

E-post: my.bodell@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6223

Administrerar:

 • Forskarutbildning
 • Uppdragsutbildning

 

 
My Bodell. Foto: Niklas Björling

 

 

_________________________________

In English: Student affairs office