Bodil Halvars

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

Programansvarig för:

E-post: bodil.halvars@buv.su.se

Telefon: 08-120 763 05

Bodil Halvars. Fotograf Niklas Björling.

 

Anna-Lena Ljusberg

Universitetslektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

Programansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

E-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

Telefon: 08-120 765 59

Anna-Lena Ljusberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

 

Åsa Bartholdsson

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

Programansvarig för Masterprogram i förskoledidaktik

E-post asa.bartholdsson@buv.su.se

Telefon 08-120 760 43

 
Åsa Bartholdsson. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

 

Lucas Gottzén

Professor och biträdande avdelningsföreståndare

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

Programansvarig för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap

E-post lucas.gottzen@buv.su.se

Telefon 08-120 762 24

lucas_gottzén_stående_fotograf_niklas_björling