Prefekt

Mats Börjesson

Telefon: 08-120 762 18

E-post: prefekt@buv.su.se

Mats Börjesson, prefekt och professor, BUV.

 

Ställföreträdande prefekt

Anne-Li Lindgren

Telefon: 08-120 763 18

E-post: anne-li.lindgren@buv.su.se

 

Biträdande prefekt

Med ansvar för lärarutbildningsfrågor.

Margareta Aspán

Telefon: 08-120 762 54

E-post: margareta@buv.su.se
 

Delegation: Biträdande prefekt (168 Kb)

 

Biträdande prefekt

Med ansvar för studentärenden.

Helena Bergström

Telefon: 08-120 765 05

E-post helena.bergstrom@buv.su.se

Helena Bergström, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

 

 

 

Prefektens uppdrag

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten