Ekonomiansvarig

Gabriella Wingård

Ansvarar för:

 • Budget för institutionen
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser
 • Budget till uppdragsutbildning
 • Budget till projekt

Telefon: 08-120 762 40

E-post: gabriella.wingard@buv.su.se

 

Ekonom

Malin Petersson

Ansvarar för:

 • Budget för institutionen
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser
 • Budget till uppdragsutbildning
 • Externa projekt
 • Budget till projekt
 • Lärarlån mellan institutionen och mellan avdelningar

Telefon: 08-120 762 02

E-post: malin.petersson@buv.su.se

 

Ekonomihandläggare

Susanne Helgeström

Handlägger:

 • Fakturor
 • Utlägg
 • Reseräkningar
 • Bokslutsarbete
 • Budget till ansökningar om externa medel
 • Arkivering och diarieföring av bokföringsmaterial
 • Administrativt stöd vid rekrytering

Telefon: 08-120 765 68

E-post: susanne.helgestro@buv.su.se

 

Personalhandläggare

Felicia Petersson

Ansvarar för:

 • Förordnanden
 • Anställningar
 • Timanställningar
 • SUKAT
 • Beställning av nycklar
 • Sjukskrivningar
 • Semester
 • Tjänstledighet
 • Personalförmåner

Telefon: 08-120 762 04

E-post: felicia.petersson@buv.su.se