Övervakar BUV:s arbete med de tilldelade MFS-stipendierna. Pengarna söks och kommer från Internationella progamkontoret (IPK).

Nämnden beslutar om hur informationen ska gå till på BUV, regler och tider för ansökan, beslut om tilldelning av stipendier samt kommunikationen med IPK inklusive ansökan och rapportering kring stipendierna.

Ordförande

Ingrid Engdahl, sammankallande

Ledamöter

Malin Håkansson, internationell koordinator
Katarina Ayton, FUFF
Anna-Lena Ljusberg, BUVA
Camilla Rindstedt, BUVA

Personalpresentationer: Mer information om de anställda