Kursplanehandläggare:

josefine_moss__fotograf_niklas_björling.jpg
Manilla Ernst. Fotograf: Niklas Björling
Josefine Moss (för BUVA) Manilla Ernst (för FUFF och CBK)


E-post: kursplaner@buv.su.se

Kursplaner

Kursplanemallar
Se mondo "BUV" under "Mallar och rutiner".
Forskarutbildning: Ta kontakt med studierektor för forskarutbildning.

Arbetsgång
Kursansvarig lämnar förslag på ny/ändrad kursplan till studierektor eller programansvarig. Efter genomgång och dialog lämnas kursplaneförslaget vidare till kursplanehandläggare. Handläggaren granskar att kursplanen följer kursplanemallen, lägger in provkoder och för dialog med Samfak:s handläggare (när så krävs).
En ny kursplan ska inrättas på Samfak (basinformationen låses) innan den fastställs. Beslut om fastställande tas av prefekt.
Kursplaner inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning följer samma arbetsgång men fastställs av Områdesnämnden för humanvetenskap.

När ska kursplanen vara klar?
Kursplaner för programkurser ska vara beslutade och tillgängliga för studenterna senast två månader innan kursstart.
Kursplaner för fristående kurser ska vara beslutade och tillgängliga för studenterna senast en månad före sista ansökningsdag (i praktiken 15 mars inför HT och 15 september inför VT).

Olika sorters kursplaner har olika lång handläggningstid. För besked om när en viss kursplan ska vara inlämnad, kontakta din studierektor alt. programansvarig i god tid.

Var finns senaste kursplan?
Fastställda kursplaner och utbildningsplaner finner du genom att byta ut "KURSKOD" i följande länk: http://sisu.it.su.se/search/info/KURSKOD
På samma sidor finner du även webbkatalogtext (ej papperskatalogtexter). Om du är medarbetare och behöver ha tillgång till en viss kursplan i word-format, kontakta kursplaner@buv.su.se.

Kurslitteraturlistor

Kurslitteraturlistor fastställs (fr o m 2016) som separata dokument och inte i kursplanerna. Kurslitteraturen lyfts ut ur äldre kursplaner i samband med revidering.

Arbetsgång
Kursansvarig lämnar förslag på ny/ändrad kurslitteraturlista till studierektor eller programansvarig. Efter genomgång och dialog lämnas listan vidare till kursplanehandläggare som förbereder/handlägger beslutet. Beslut tas av avdelningsföreståndare eller annan person som avdelningsföreståndaren delegerat till.

När ska kurslitteraturlistan vara klar?
Kurslitteraturlistor ska vara beslutade och tillgängliga för studenterna senast två månader innan kursstart.  Dessförinnan krävs viss handläggningstid. Kontakta din studierektor alt. programansvarig för besked om när en viss kurslitteraturlista ska lämnas.

Referensguider
Referensguider och referenshantering vid de olika avdelningarna.
I kursplaner och kurslitteraturlistor ska sidantal anges sist i varje referens (XX s.). Länk/URL ska inte anges. Skriv istället: (Finns som elektronisk resurs)

Var finns aktuell (senast fastställda) kurslitteraturlista?
Fastställda kurslitteraturlistor finns på kurshemsidan för aktuell termin.
Hittar du inte vad du söker, kontakta kursplaner@buv.su.se. Detsamma gäller om du är medarbetare och behöver ha tillgång till en viss kurslitteraturlista i word-format - hör av dig till oss!

Bra att veta

Kursutbud fastställs ett läsår i förväg i augusti/september, dvs kursutbud för HT17-VT18 fastställs augusti/september 2016.

Mer läsning

Regelboken, Bok 2: Utbildning och forskning
BULA - Beredningen för lärarutbildning, vid Områdesnämnden för humanvetenskap
SAGA - Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Områdesnämnden för humanvetenskap - tar beslut om kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU