I Handledarkollegiet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen diskuteras ansökningar till etikrådet.

Ledamöter

I handledarkollegiet ingår alla som är minst docenter och är huvudhandledare för doktorander eller licentiander vid institutionen.