Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Föreståndare: Rickard Jonsson 

Telefon: 08-120 762 00

E-post: rickard.jonsson@buv.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Anna Palmer. Foto: Niklas Björling.
 

Föreståndare: Anna Palmer

Telefon: 08-120 762 34

E-post: anna.palmer@buv.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum för barnkulturforskning

 

 

Malena Janson, universitetslektor, Stockholms universitet

Föreståndare: Malena Janson

Universitetslektor

Telefon: 08-16 30 71

E-post: malena.janson@barnkultur.su.se