Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Föreståndare: Rickard Jonsson 

Telefon: 08-120 762 00

E-post: rickard.jonsson@buv.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biträdande föreståndare: Lucas Gottzén

  • Programansvarig för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.
  • Programansvarig för Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter.

Telefon: 08-120 762 24

E-post: lucas.gottzen@buv.su.se

 

 

 

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Anna Palmer. Foto: Niklas Björling.
 

Föreståndare: Anna Palmer

Telefon: 08-120 762 34

E-post: anna.palmer@buv.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Lenz Taguchi. Foto: Björn Dalin.
 
 

Biträdande föreståndare: Hillevi Lenz Taguchi 

Telefon: 08-120 763 82

E-post: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Centrum för barnkulturforskning

 

Föreståndare: Magnus Öhrn

Docent i litteraturvetenskap och studierektor för lärarutbildningen vid Institutionen för kultur och estetik.

Föreståndare vid Centrum för barnkulturforskning (CBK).

Telefon: 08-16 14 82

E-post: magnus.ohrn@littvet.su.se