Vid institutionen finns två ämnesråd, uppdelade efter ämnen.

Rådets uppgift är att driva utvecklingen av ämnet i avdelningens olika utbildningar på alla nivåer i utbildningen: grund, avancerad och forskarutbildning

Ämnesrådet för barn- och ungdomsvetenskap

Kontakt

Föreståndare för Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap: Richard Jonsson

Ämnesrådet för förskoledidaktik

Kontakt

Föreståndare för Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning: Anna Palmer