Möten 2019

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ledamöter

Ordinarie

 • Mats Börjesson, prefekt
 • Anne-Li Lindgren, ställföreträdande prefekt
 • Magnus Öhrn, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, CBK
 • Rickard Jonsson, lärare/forskare
 • Kari Trost, lärare/forskare
 • Anna Palmer, lärare/forskare
 • Elin Olson Wincent, teknisk-administrativ personal
 • Hanna Bornäs, student (doktorand)
 • Erica Bergström, student
 • Sean Whittaker, student

Suppleanter

 • Ida Bertell, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Åsa Bartholdsson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Anna-Lena Ljusberg, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Josefine Moss, teknisk-administrativ personal
 • Kim Ringmar Sylwander, student (doktorand)
 • Vakant, student

Personalpresentationer: Se mer information om ledamöterna.

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare My Bodell, e-post: my.bodell@buv.su.se

Delegation från institutionsstyrelsen:

Lärarutbildningens organisation:

Läs mer om lärarutbildningens organisation på Lärarutbildningsportalen