Möten 2020

 • 3 februari
 • 25 februari
 • 17 mars
 • 7 april
 • 28 april
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 1 september
 • 22 sept
 • 13 oktober
 • 3 november
 • 24 november
 • 15 december

Ledamöter

Ordinarie

 • Mats Börjesson, prefekt
 • Anne-Li Lindgren, ställföreträdande prefekt
 • Malena Janson, Föreståndare CBK
 • Rickard Jonsson, lärare/forskare
 • Kari Trost, lärare/forskare
 • Anna Palmer, lärare/forskare
 • Hanna Bornäs, student (doktorand)

Suppleanter

 • Ida Bertell, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Åsa Bartholdsson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Anna-Lena Ljusberg, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Josefine Moss, teknisk-administrativ personal
 • Linda Fridén Syrjäpalo, student (doktorand)

Personalpresentationer: Se mer information om ledamöterna.

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare My Bodell, e-post: my.bodell@buv.su.se

Delegation från institutionsstyrelsen:

Lärarutbildningens organisation:

Läs mer om lärarutbildningens organisation på Lärarutbildningsportalen