Prefekt

Mats Börjesson

E-post: prefekt@buv.su.se

 

Ställföreträdande prefekt

Anne-Li Lindgren

 

Biträdande prefekt

Med ansvar för studentärenden.

Margareta Aspán

 

Delegation: Biträdande prefekt (168 Kb)

 

 

 

Prefektens uppdrag

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten