Ekonomiansvarig

Gabriella Wingård

Föräldraledig t o m mars 2018.
Ersätts av Louise Beskow

Ansvarar för:

 • Budget för institutionen
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser
 • Budget till uppdragsutbildning
 • Budget till projekt

 

Ekonom

Malin Petersson

Ansvarar för:

 • Budget för institutionen
 • Bokslut
 • Ekonomiska prognoser
 • Budget till uppdragsutbildning
 • Externa projekt
 • Budget till projekt
 • Lärarlån mellan institutionen och mellan avdelningar

 

Ekonomiassistent

Daniel Andersson

Handlägger:

 • Fakturor
 • Utlägg
 • Reseräkningar
 

Personalhandläggare

Sonja Henriksson

Ansvarar för:

 • Förordnanden
 • Anställningar
 • Timanställningar
 • SUKAT
 • Beställning av nycklar
 • Sjukskrivningar
 • Semester
 • Tjänstledighet
 • Personalförmåner