Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Föreståndare: Rickard Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biträdande föreståndare: Lucas Gottzén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum för barnkulturforskning

 

Föreståndare: Magnus Öhrn

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Anna Palmer. Foto: Niklas Björling.
 

Föreståndare: Anna Palmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Lenz Taguchi. Foto: Björn Dalin.
 

Biträdande föreståndare: Hillevi Lenz Taguchi