Vid institutionen finns två ämnesråd, uppdelade efter ämnen:

Ämnesrådet för barn- och ungdomsvetenskap

Ämnesrådet för förskoledidaktik