Man som öppnar porten i entrén Svante Arrhenius väg 21A. Foto Eva Dalin.
Entrén vid Svante Arrhenius väg 21A. Foto: Eva Dalin.

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer från och med 3 juni 2019 finnas samlat i ett hus med fyra våningsplan. Hiss som är handikappsanpassad finns på samtliga plan. Undervisningssalar, grupprum och studentutrymmen finns på plan 1 och 2. På plan 1 finns även studentexpedition. På plan 3 och 4 finns kontorsrum och mötesrum för personal.

Alla lärosalar och grupprum kommer att ha digitala skärmar utanför som visar hur rummet/salen är bokad.

Lärosalar

Hörselhjälpmedel finns i alla lärosalar.

Plan 1

Husdel 2 (rakt fram i entrén)

105 Seminarierum

106 Seminarierum

110 Hörsal/Aula

Husdel 1 (till vänster i entrén)

129 Lärosal

130 Lärosal

Plan 2

220 Lärosal

222 Seminarierum

223 Seminarierum

224 Seminarierum

Grupprum

Det finns 10 bokningsbara grupprum för studenter. Alla grupprum har bildskärm, programljud via bildskärm och skrivtalva.

Korridor med grupprum för studenter
Korridor med grupprum för studenter

Plan 1

Rum 118 för 6 pers.

Rum 121 för 8 pers.

Rum 122 för 8 pers.

Plan 2

Rum 204 för 8 pers.

Rum 206 för 6 pers.

Rum 208 för 6 pers.

Rum 211 för 6 pers.

Rum 212 för 6 pers.

Rum 213 för 6 pers.

Rum 215 för 6 pers.

Studentpentry

Studentpentry på plan 1.
Studentpentry på plan 1.

Plan 1, rum 106 till vänster om entréhallen.
Utrustat med 8 stycken micros och kylskåp.

Studentcafé/Pausrum

Plan 1, rum 107 till vänster om entréhall och studentpentry. Sittplatser för ca 45 personer.

Uppehållsrum

Det finns sittsplatser och studieplatser för studenter i öppen miljö i korridorerna på plan 1 och plan 2. Det finns flera bord med stolar (6-8 platser vid varje bord), soffor med bord samt avskärmade studieplatser (totalt 6 platser på plan 2). Totalt 78 platser (inklusive pausrum) på plan 1 och totalt 47 platser på plan 2. 

Vilrum

Plan 2, rum 232, enskilt vilrum för studenter.

Printomat

Plan 2, printomat och dator.

Studentexpedition

Plan 1, rum 102. Till vänster genom entrékorridoren, sedan direkt till höger.