Mats Börjesson. Foto: Niklas Björling
Mats Börjesson. Foto: Niklas Björling

2019

2019-06-03: Institutionen flyttar till nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen på fyra plan. Det innebär att samtliga fyra avdelningar hamnar i samma hus.

  • Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)
  • Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
  • Centrum för barnkulturforskning (CBK)
  • Teknisk-administrativ avdelning (TA)

2017

2017-08-01: Mats Börjesson tillträder som prefekt och Anne-Li Lindgren som ställföreträdande prefekt.

2013

2013-04-01: Nihad Bunar tillträder som ställföreträdande prefekt.

2012

2012-12-20: Fritidspedagogik/fritidshemspedagogik flyttar från Campus Konradsberg till Frescati hage.

2012-07-01: Avdelningen för fritidspedagogik/fritidshemspedagogik (numer inom Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap) tillkommer från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP). UTEP läggs ner.

Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling

2011

2011-08-01: Ann-Christin Cederborg tillträder som prefekt. Gunnar Åsén tillträder som ställföreträdande prefekt.

2011-01-01: Institutionen byter namn till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2011.

2011-01-01: Avdelningen för förskoledidaktik (numer Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning) tillkommer från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete (DoPA). DoPA läggs ner. Förskoledidaktik flyttar från Campus Konradsberg till Frescati hage.

2010

2010-06-10: Förskoledidaktik inrättades som ämne i utbildning på forskarnivå av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet.

2010-08-01: Ann-Christin Cederborg tillträder som ställföreträdande prefekt.

Karin Aronsson. Foto: Clément Morin
Karin Aronsson. Foto: Clément Morin

2009

Institutionen flyttar från Campus Konradsberg till Frescati hage.

2008

2008-07-01: Karin Aronsson tillträder som prefekt.

Institutionen flyttar inom Campus Konradsberg.

Gunilla Preisler tillträder som prefekt och Peg Lindstrand tillträder som ställföreträdande prefekt. Tidigare tillhörde barn- och ungdomsvetenskap Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande.

Centrum för barnkulturforskning flyttar till Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap från Historiska institutionen. Centrum för barnkulturforsknings historik.

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap inrättas vid Stockholms universitet.

2007

2007-12-13: Barn- och ungdomsvetenskap blir ett huvudområde vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

2004

September: Barn- och ungdomsvetenskap inrättas som ämne i forskarutbildningen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

1956

Lärarhögskolan i Stockholm startar.

1878

Högskolan Stockholm bildas. Stockholms universitets historia.

 

Faculty of Social Sciences 1964-2014

I boken "Faculty of Social Sciences 1964-2014" Gudrun Dahl & Mats Danielson (eds) finns ett kapitel om Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens framväxt.

Historik - Samhällsvetenskapliga fakulteten

Read more:

Department of Child and Youth Studies, in Faculty of Social Sciences 1964-2014.