Föreläsning, lärare, stående. Foto: Niklas Björling

För att du ska bli så självständig som möjligt i dina studier kommer vi även prata om studieteknik och studiestrategier.

Vi går igenom:

  • Vilka stödåtgärder är möjliga vid institutionen
  • Studieteknik - strategier
  • Studieplanering
  • Digitala hjälpmedel etc.

Välj ett av tillfällena som passar bäst för dig:

Workshop 1:

20 februari
Kl. 14.00-16.00
Sal BUV 106

Workshop 2:

25 mars
Kl. 13.00-15.00
Sal BUV 106

Workshop 3:

21 april
Kl. 10.00-12.00
Sal BUV 105

Anmäl dig till en workshop

Anmälningssida

 

Välkommen!

 

Maria Forssell och Pia Engberg

Studie- och karriärvägledare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen