Plattform för samarbete och nätverkande

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn och vi ser gärna att du medverkar. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.

Länk till öppna eventet i Aula Magna